Aszaló

Aszaló községben két olyan terület azonosítható be, amely a Központi Statisztikai Hivatal szerint is szegregátumnak minősül, ahol tartós kirekesztettséggel és mélyszegénységgel jellemezhető népesség térben rendkívül erősen koncentrálódik: a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül az érintett területeken 57,4 % és 66,7 % és a területeken élő népesség száma 219 fő.
Az itt élő társadalmi csoporthoz tartozók a szélsőségesen kedvezőtlen társadalmi helyzetüket nagy valószínűséggel átörökítik a következő generációra, szociális, közösségi, oktatási, egészségügyi, képzési és foglalkoztatási tekintetben.

A beavatkozás célja a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése.
Stratégiánk a cél elérésére a kisközösségek és szakmai szervezetek partneri együttműködéseivel zajló, összehangolt és folyamat-támogatással kísért fejlesztés és rehabilitálás, annak érdekében, hogy a kialakult társadalmi egyenlőtlenségek csökkenjenek.
A közvetlen célcsoportot a szegregátumban élő 16-54 éves hátrányos helyzetű személyek 80%-a (103 fő) és családjaik alkotják, akikre egyéni fejlesztési terv és családi fejlesztési terv készül a projekt során.
A közvetett célcsoport tagjai a szegregátumban élő olyan személyek, akikre egyéni fejlesztési terv nem készül a projekt során (összesen 112 fő), valamint a település többi lakosa (összesen 1855 fő).

Tevékenységek:
– Célcsoporttagok és a közösség felkészítése a megvalósításra. Jelenléten alapuló folyamatos szociális munka biztosítása, amely biztosítja a telepen élő célcsoport felkészítését, illetve bevonását a megvalósításba.
– Csillag- „Cherhaj” szolgáltató pont működtetése a jelenlét alapú szociális munka helyszínének biztosítására a célcsoporttagok számára könnyen elérhető ingatlanban.
– A célcsoport bevonásának előkészítése, egyéni fejlesztési tervek és családi fejlesztési tervek készítése a projekt fejlesztéseiben érintett, hátrányos helyzetű szegregátumban élő 16-54 éves korú bevont személyek és családtagjaik számára.
– A helyi humán szolgáltatások elérhetőségének fejlesztése, koordinációjuk javítása a település egészét célzó bizalomépítő, erősítő tevékenységekkel, a helyi ellátórendszerrel való együttműködés kialakítása, különös tekintettel az egészségügyi, szociális és gyermekjóléti alapellátásra és szakellátásokra.
– A KBT-ben és az egyéni fejlesztési tervekben szereplő szociális, közösség-fejlesztési, oktatási, képzési, egészségügyi és munkaerő- piaci szolgáltatások megvalósítása.
– Helyi humán szolgáltatási kapacitások fejlesztése és a szolgáltatók együttműködésének megerősítése a konzorciumi partnerek, együttműködő partnerek és egyéb helyi szereplők bevonásával.
Kora gyermekkori, gyermekkori és iskolán kívüli fejlesztés és oktatás a helyi intézményekkel együttműködve; minél több gyermek esetében az óvodai nevelés feltételeinek megteremtésének támogatása, valamint az iskolán, illetve nevelési intézményen kívüli gyermekfoglalkoztatás, fejlesztés, oktatás megszervezése, a továbbtanulási pályák segítése.
– Egészségügyi szolgáltatások elérésének javítása egészségügyi szűrések megszervezésével, a célcsoporttagok számára az egészségügyi alap és szakellátás keretében igénybe vehető szűrővizsgálatok elérésének lehetővé tétele.
Felnőttoktatás, felnőttképzés, szakképzés a bevonandó aktív korú (16–54 éves) lakosság esetében az alábbi képzések megvalósításával:

• Textiltermék-összeállító
• Betanított kőműves
• Digitális írástudás
• Pénzügyi tudatosság – Család – háztartás – gazdálkodás
• Munkahely megszerzését és megtartását elősegítő tréning

A program eredményeként képzésben részt vevő személyek aránya eléri a bevont aktív korú célcsoporttagok (103 fő) 75%-át, azaz 78 főt. A program eredményeként a képzést eredményesen elvégző személyek, aránya eléri a képzésben résztvevő személyek 60%-át, azaz a 47 főt. A program keretében egészségügyi szűrés, szakellátásban részesült személyek, célcsoporttagok aránya eléri a közvetlen célcsoporttagok 30%-át. A programba bevont aktív korúakhoz (16-54 éves) viszonyítva, legalább 3 hónapig foglalkoztatottként, vagy más formában jövedelemhez jutók aránya a projekt befejezéséig eléri a bevont célcsoporttagok minimum 15%-át, azaz a 15 főt.

A projektet megvalósító konzorciumot Aszaló Község Önkormányzata vezeti, további tagok a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és a Régió Fejlesztéséért Alapítvány.

A projektben tervezett tevékenységek a konzorciumi partnerek és a projektbe bevonni kívánt együttműködő partnerek és a célcsoport képviselőinek részvételével történt, műhelymunkákon keresztül a közösségi tervezés módszertanával. A helyi szükségleteket egy 101 kérdésből álló, részletes kérdőív és mélyinterjúk segítségével mértük fel, a bevonni kívánt családokat megkeresve – kiindulási alapot képezve ezáltal a későbbi egyéni fejlesztési terveknek és a tevékenységeknek.

Lépj kapcsolatba velünk!

Nem olvasható? Újat kérek. captcha txt
Kora gyermekkori, gyermekkori és iskolán kívüli fejlesztés