Közismereti TUDÁSBÁZIS

A hagyományos „könyv és munkafüzet egyben” formátumban készült tantárgyi segédanyagok – matematika, történelem, magyar nyelv és irodalom, kommunikáció, földrajz, életvitel és gyakorlat, fizika, osztályközösség-építés, természetismeret, biológia, kémia, informatika – szöveges, elméletigényes tananyagaival, és a rájuk épülő feladatok, problémák feldolgozásával segítik a tanárokat és a diákokat.
A feladattár lehetővé teszi a frontális, kis csoportos és önálló munkát egyaránt, a tevékenységközpontúságot, a metakogníciót, a kritikai olvasást, a véleményalkotást, támogatják.
Szerepet kap a kreativitásfejlesztés is. A szövegek mellett a médiaelemek (fotó, ábra, grafika) széles tárháza biztosítja a szemléltetési lehetőségeket.
A pedagógusok munkáját módszertani útmutató segíti. A módszertani javaslatok elsősorban a tevékenykedtető, rávezető, drámapedagógiai módszereket és változatos munkaformákat alkalmazó pedagógiai gyakorlatba illeszthetők.
A projektet közbeszerzési eljárásban keretében, a Türr István Képző és Kutató Intézet megbízásából végeztük el.

IRODALOM
IRODALOM

NYELVTAN
NYELVTAN

MATEMATIKA
MATEMATIKA

TÖRTÉNELEM
TÖRTÉNELEM

Osztályközösség
Osztályközösség

BIOLÓGIA
BIOLÓGIA

FIZIKA
FIZIKA

FÖLDRAJZ
FÖLDRAJZ

INFORMATIKA
INFORMATIKA

KÉMIA
KÉMIA

Digitális tananyag

Középiskolás diákok számára fejlesztett, tantárgyi és tantárgyközi ismeretek elsajátításához kínálunk interaktív, változatos, és szórakoztató gyakorlóterepet a szövegértés, a gazdaság és az informatika területén.

Szövegértési képességfejlesztő modulunkat eddig több, mint 6200-an töltötték le, a gazdálkodási és pénzkezelési ismereteket 2300-nál is többen, az IKT kompetenciafejlesztő feladatgyűjteményt pedig négyezer fölött.
Használd te is!

Célunk nemcsak a tanárok munkájának eredményesebbé tétele, hanem a 9-10-11-12 évfolyamos diákok ismereteinek elmélyítése, tanulási stratégiáik bővítése olyan formában, amely a tanórákhoz képest változatosságot jelent, új élményt ad. Fontos szempont volt a közösségépítés és a szociális kompetenciák fejlesztése.

A grafikai munkák egy része – a nemzetközi hírű karikaturistát – Szűcs Éduát dicséri. A tananyagfejlesztők országosan elismert tankönyvszerzők, zömmel gyakorló középiskolai tanárok, neves szakemberek.

A kompetenciaterületek és a tantárgyi tartalmak összeköthetőek és kombinálhatóak, egy vagy több évfolyamhoz is hozzárendelhetőek. A részletes keresés több képességfejlesztési szempontok szerinti válogatást tesz lehetővé.

Lehetőség van mérő és önellenőrző eszközök, feladatok válogatására is tantárgyanként, évfolyamonként.

Gondoltunk azokra a diákokra is, akik tanulási nehézséggel küzdenek. Nemcsak feladatokkal, hanem módszertani útmutatókkal is segítjük a tanárokat és tanulási stratégiával, tanácsokkal az érintett diákokat.

A három nagy terület köré szerveződő tananyag tantárgyi témakörökhöz is kapcsolódik. Az egyes területek tartalmai tematikusan tananyagcsoportokba rendeződnek. Egy tananyagcsomagban van egy új ismeretet bemutató tananyag (tudásbázis), ehhez kapcsolódnak feladatok, érdekességek, képek, filmek, animációk, hangok.

A tananyagok feldolgozhatóak egyéni és csoportos formában is, tanórai valamint otthoni projektfeladatként is.

Közoktatási intézmények számára – amennyiben ennek technikai feltételei az intézményben adottak –  lehetőség van a teljes tartalom saját szerverükre való feltelepítésére is.
Ez a megoldás jelentősen meggyorsítja a tartalmak elérhetőségét, és kiküszöböli a hálózati sávszélességi korlátok okozta esetleges sebességcsökkenést.
A telepítés nem jelent különösebb felkészültséget, de javasoljuk, hogy a rendszergazda végezze el (rendszergazdai jogosultságot igényel).
A teljes tartalom letölthető interneten keresztül, mérete 10 GB.
Mindenképpen letöltendő: TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

DIGITÁLIS TANANYAG MEGRENDELÉSE

SEGÍTSÉGET SZERETNÉL A MAGYAR ÉRETTSÉGIHEZ?

Az itt található szövegértési, szövegalkotási feladatok, valamint kidolgozott tételek megoldásokkal, módszertani tippekkel segítenek felkészülni a közép és emelt szintű érettségire.
A segédanyagokat .pdf formátumban találod, melyek megnyitásához arra alkalmas programra (pl.: Adobe Arcrobat Reader) lesz szükség.

Lépj kapcsolatba velünk!

Nem olvasható? Újat kérek. captcha txt