Vilmány község szegregátumában élők helyzetének javítása

EFOP-1.6.2-16-2017-00065

Projekt adatok:

Fő kedvezményezett, konzorciumvezető:
Vilmány Község Önkormányzata
Támogatás összege:
199 891 219 Ft
Támogatási intenzitás: 100%
Projekt megvalósítás:
2018.04.01-2021.06.30.

Vilmány Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be az EFOP-1.6.2-16 felhívásra, „Vilmány község szegregátumában élők helyzetének javítása” címmel, amely a szegregátumban lakók életminőségének a javítását célozta meg.

A program célja a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése, a kisközösségek és szakmai szervezetek partneri együttműködéseivel zajló, összehangolt és folyamat-támogatással kísért fejlesztés és rehabilitálás, annak érdekében, hogy a kialakult társadalmi egyenlőtlenségek csökkenjenek.

A program során megvalósított tevékenységek:

  • Célcsoporttagok és a közösség felkészítése a megvalósításra. Jelenléten alapuló folyamatos szociális munka biztosítása, amely biztosítja a telepen élő célcsoport felkészítését, illetve bevonását a megvalósításba.
  • Csillag- „Cherhaj” szolgáltató pont működtetése a jelenlét alapú szociális munka helyszínének biztosítására a célcsoporttagok számára könnyen elérhető ingatlanban.
  • A helyi humán szolgáltatások elérhetőségének fejlesztése, koordinációjuk javítása a település egészét célzó bizalomépítő, erősítő tevékenységekkel, a helyi ellátórendszerrel való együttműködés kialakítása, különös tekintettel az egészségügyi, szociális és gyermekjóléti alapellátásra és szakellátásokra.
  • Szociális, közösség-fejlesztési, oktatási, képzési, egészségügyi és munkaerő- piaci szolgáltatások megvalósítása.
  • Kora gyermekkori, gyermekkori és iskolán kívüli fejlesztés és oktatás a helyi intézményekkel együttműködve; minél több gyermek esetében az óvodai nevelés feltételeinek megteremtésének támogatása, valamint az iskolán, illetve nevelési intézményen kívüli gyermekfoglalkoztatás, fejlesztés, oktatás megszervezése, a továbbtanulási pályák segítése.
  • Egészségügyi szolgáltatások elérésének javítása egészségügyi szűrések megszervezésével, a célcsoporttagok számára az egészségügyi alap és szakellátás keretében igénybe vehető szűrővizsgálatok elérésének lehetővé tétele.
  • Felnőttoktatás, felnőttképzés, szakképzés a bevonandó aktív korú (16–54 éves) lakosság esetében

 

A projektet megvalósító konzorciumot Vilmány Község Önkormányzata vezeti, további konzorciumi tagok a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság és a Suliklub Alapítvány.

Lépj kapcsolatba velünk!

Nem olvasható? Újat kérek. captcha txt
ESZA