Egészséges étkezést és életstílust népszerűsítő programok a KANDÓBAN

A „Kandó Szakközépiskoláért” Alapítvány a miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola fenntartását szolgáló civil szervezet, melynek fő céljai:
– korszerű és hatékony iskolai oktatás kialakítása
– oktatási programok fejlesztése
– a nevelő-oktató munka (tárgyi és személyi) feltételeinek biztosítása
– konferenciákon, továbbképzéseken való részvétel, tanulmányutak szervezése
– szakkörök támogatása
– segíti a nyelvtanulást, támogatja és szervezi a tehetségek fejlesztését tanulmányi versenyek és pályázatok kiírásával, anyagi juttatásokkal
– számítástechnikai eszközök beszerzése
– táboroztatás
– iskolai és más kulturális, sport és szabadidős programok szervezése.
– a diákok egészséges testi és lelki fejlődésének támogatása
– diákönkormányzat munkájának támogatása
– technikai feltételek biztosítása

A pályázat célja az egészséges táplálkozás népszerűsítése, illetve szemléletformálás segítségével a kialakult rossz szokások átformálása, melynek eredményeként a tanulók egészsége fejlődik.

A projekt célcsoportja, vagyis a gimnázium másod- és harmadéves tanulói és családjaik beletartoznak a felhívás által előírt célcsoporti körbe: a kevésbé fejlett régiók köznevelési intézményeinek tanulói és családjai.

A támogatási kérelemben az alapítvány 20.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igénybe vételét tervezi a kérelem költségvetésében és a szakmai dokumentumban részletezettek szerint. A kérelem valamennyi, kötelezően megvalósítandó tevékenységet tartalmazza, az alábbi részletezés szerint:

1. Ismeretterjesztő programok az egészséges táplálkozás jegyében – a program tartalmazza a tanulók kérdőíves be- és kimeneti mérését, az eredmények értékelését és a célcsoport megfelelő tájékoztatását. A felmérést megfelelő végzettséggel rendelkező táplálkozástudományi szakember végzi, ezzel is biztosítva a szakmai hozzáértést és a szakszerű tanácsadást. Szintén a program keretében csoportfoglalkozások kerülnek megvalósításra a rizikócsoportba tartozó közvetlen célcsoport, továbbá a pedagógusok és a közétkeztetésben dolgozó szakemberek számára is. Fontos a diákok ismeretének bővítése is, melyet iskolai foglalkozások keretében tervezünk megvalósítani.

2. Ivó-kutak létrehozása az iskola területén: az iskolába a 2016-2017-es tanév adatai alapján 417 diák járt, fentiek ismeretében 5 db ivókút kialakítása szükséges. A helyi vezetékes víz – szűrés nélkül, vagy azután – alkalmas az emberi fogyasztásra, ballonos ivóvízvételi lehetőség kialakítása tehát nem indokolt.

3. Szemléletformáló tevékenység keretében – a 12 hónapra tervezett projekt ideje alatt – 1-1 nagyobb volumenű tájékoztató nap és főzőverseny kerül megszervezésre, továbbá több, kisebb főzőverseny és egyéb tájékoztató program kerül lebonyolításba. A szemléletformálásba ismert és elismert személyiségeket is bevonunk, illetve szemléltető eszközök (plakátok, poszterek) elkészítését is tervezzük. Emellett a programokhoz kapcsolódóan több kisfilm is készül, amelyet internetes megosztás segítségével kívánunk mindenki számára elérhetővé tenni.

4. Eszközfejlesztés: a projekt tartalmaz az iskolai étkeztetéshez szükséges eszközfejlesztést is, melyet részletesen a költségvetés, a csatolt árajánlatok, illetve a szakmai terv mutat be helyhiány miatt. Valamennyi tevékenység, amelynek megvalósítása a 20.000.000 Ft-os támogatási összeg elnyeréséhez szükséges, a projektben megvalósításra kerül.

A projekt valamennyi műszaki-szakmai elvárásnak megfelel, ezek a következők:
– kérdőíves felmérés alapján (segédlet szerint) legalább a bevont diákok 60 %-a lekérdezésre és kiértékelésre kerül
– legalább 10 ismeretterjesztő program megszervezése (12 alkalmas előadássorozat)
– legalább 10 szemléletformáló program lebonyolítása (főzőverseny, tájékoztató nap, ismert emberek bevonásával előadás tartása, kommunikációs szemléletformáló eszközök alkalmazása)
– dietetikai szaktanácsadáson legalább a krízis-célcsoport 40 %-a részt vesz
– minden megkezdett 100 fő után legalább 1 db ivókút (összesen 5 db) létrehozása

A projekt keretében dietetikus szakember alkalmazása is megvalósul, akinek a munkaideje bizonyítottan eléri legalább a heti 4 órát. A projektmenedzsmentet külső szakértő bevonásával tervezzük, aki több éves, hazai és európai uniós projektek lebonyolításában szerzett tapasztalattal rendelkezik.

A pályázó alapítvány valamennyi, a pályázati felhívásban rögzített környezetvédelmi és esélyegyenlőségi előírásnak meg kíván felelni, vagyis: a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni, továbbá a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében esélytudatosságot kifejezni.

A projekt költségvetése reális és takarékos módon, a piaci viszonyok figyelembe vételével készült.

További projektjeink
Lépj kapcsolatba velünk!

Nem olvasható? Újat kérek. captcha txt